Spotkanie z Nowymi Słuchaczami

KOMUNIKAT DLA NOWO PRZYJĘTYCH SŁUCHACZY.............................................................................................
Drodzy Słuchacze,............................................................................................................................
..... . Zapraszamy serdecznie Słuchaczy pierwszego roku na spotkanie organizacyjne w dniu 06.10.2021r. o godzinie 13:00 w auli Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław..........................................
............................................................................................................................................
... ........... ......... ..... ... .W dniach 30.09.2021 oraz 04.10.2021 w godzinach 10:00-14:00 prosimy nowych Słuchaczy o przynoszenie 3 zdjęć legitymacyjnych. Zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem...................................................
.............................................................................................................................................
.................................. Osoby, które jeszcze nie uiściły opłaty członkowskiej, przypominamy, że termin mija 01.10.2021roku........


Sekretariat UTW

Wydarzenia