koniec 211 getid: spotkania-w-nehringu-zaproszenie