Semestr letni 2018/2019 - informacje organizacyjne

1. W związku z przygotowaniami do semestru letniego 2018/2019 uprzejmie prosimy:
a) Słuchaczy, którzy w semestrze zimowym uczęszczają na zajęcia dodatkowo płatne aby przekazali osobom prowadzącym informacje o chęci kontynuowaniu uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim lub rezygnacji po semestrze zimowym.
b) Nie dokonywać żadnych płatności dotyczących kontynuowania zajęć w semestrze letnim. INFORMACJA O TERMINACH PŁATNOŚCI ZOSTANIE PODANA WRAZ OPUBLIKOWANIEM HARMONOGRAMU NA SEMESTR LETNI.
c) Słuchaczy, którzy dotąd nie uczęszczali, a chcieliby zapisać się na zajęcia z lektoratów (w tym do grup z języka angielskiego Pani mgr Agaty Słowik), gimnastyk, warsztatów komputerowych prosimy o przekazanie takiej informacji do sekretariatu.
d) Słuchaczy, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i pasjami w ramach poprowadzenia wykładów otwartych zapraszamy do przekazania zgłoszenia w sekretariacie

Wydarzenia