koniec 211 getid: sekcja-kultury-zaprasza-synagoga-pod-bialym-bocianem