Sekcja Kultury - dyżur 23.04.2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z wcześniejszą godziną wykładu audytoryjnego w dn. 23.03.2018 dyżur Sekcji Kultury będzie pełnić od godz. 12:00. p. Marta Łukaszewicz

Wydarzenia