Przypomnienie o zgłaszaniu propozycji na Dzień Otwarty

Kierownik oraz Zarząd UTW przypominają o składaniu propozycji dotyczących organizacji i udziału poszczególnych Sekcji i Zespołów Artystycznych w Dniu Otwartym tj. 17 maja 2018 r.

Propozycje można składać do 20 kwietnia 2018 r. w sekretariacie lub zgłaszać do Zarządu UTW.

Wydarzenia