PRZERWIJ TO. RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH - warsztaty

Szanowni Słuchacze,

Fundacja NON LICET serdecznie zaprasza Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim do udziału w warsztatach: PRZERWIJ TO. RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH

W programie m.in.
- jak rozpoznać przejawy przemocy domowej?
- na jakie formy mogą liczyć osoby doświadczające przemocy w rodzinie?
- jak zareagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy?
- co możemy wspólnie zrobić, aby jak najwięcej osób zagrożonych przemocą domową znało swoje prawa i wiedziało o dostępnym wsparciu?

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i poczęstunek

Miejsce: AULA UTW na parterze, ul. Dawida 1/3

Data: 29 maja 2019 r.

Godzina: od 10:00 do 15:00

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA,DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.OBOWIĄZUJĄ ZAPISY U DYŻURNYCH W DNIU 13 MAJA 2019 R.


Galeria zdjęć