Prośba o zwrot ankiet ewaluacyjnych

Uprzejmie prosimy o zwrot ankiet ewaluacyjnych, która zostały rozdane w dniu 13 maja br. podczas wykładu audytoryjnego. Ankiety można oddać w najbliższy poniedziałek podczas zakończenia roku akademickiego (godz. 12.00 - sala im. Mycielskiego na Wydziale Prawa, na pl. Uniwersyteckim 1). Ankiety można przynosić do siedziby UTW w pozostałe dni. Również ankiety można otrzymać w sekretariacie UTW i wypełnić "na miejscu".

Wydarzenia