Projekt: Kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym („Senior’s learning In the Digital Society” skrót „ SeLiD” Erasmus+)

Szanowni Państwo W ZAKŁADCE: WYDARZENIA - WYDARZENIA UTW zamieściliśmy szczegółową informację dotyczącą możliwości wzięcia przez Państwa udziału jako edukatorzy i jako uczący się w programie SeLiD Erasmus+ („Senior’s learning In the Digital Society” skrót „ SeLiD” Erasmus+ /Kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym/). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i wzięcia udziału w projekcie.


Wydarzenia