Podziękowanie - Spektakl FREDRALIA – finał Senior Grand PRIX

Szanowni Słuchacze,

W dn. 28 listopada br. w sali Teatru Kameralnego, wypełnionej po brzegi, odbył się pokaz, na którym gorąco oklaskiwaliśmy naszych aktorów, wspaniałych w swoich fredrowskich rolach. To wielki sukces, który uwieńczył wielomiesięczną pracę słuchaczy w większości z naszego UTW. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce aktorów, którzy z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w spektaklu: Ewa Alfut, Danuta Buszewska, Zofia Sokołowska, Grażyna Mazurek, Grażyna Gaugier, Maria Zatorska, Ireneusz Leśniewski, Jerzy Dowlaszewicz.
Serdeczne podziękowania składamy aktorom Teatru Polskiego: Pani Agacie Skowrońskiej oraz Panu Dariuszowi Bereskiemu - za prowadzenie warsztatów aktorskich, opieką reżyserską i scenograficzną . Słowa podziękowania pragniemy złożyć na ręce Pani Alicji Klein za pomoc w realizacji tego projektu.

Kierownik UTW w UWr oraz Zarząd UTW w UWr

Załączone zdjęcia: wyk. Marcin Drews


Galeria zdjęć