koniec 211 getid: pliki/application/2018-2019%20INFORMACJA%20DLA%20KANDYDAT%C3%93W%20NA%20S%C5%81UCHACZY.pdf