Pierwsza pomoc w zawale - Słuchacze UTW w UWr uczestniczyli w wykładzie z elementami warsztatu

W dniu 19 kwietnia br. 30–to osobowa grupa słuchaczy UTW w UWr, wzięła udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy w zawale mięśnia sercowego. Szkolenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Ciśnienie na Życie" dotyczącej nadciśnienia tętniczego. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznani zostali z podstawami teoretycznego i praktycznego rozpoznawania objawów zawału mięśnia sercowego i udzielania pomocy osobom z zawałem lub jego podejrzeniem. Program szkolenia opracowany został zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Po przeprowadzonych na wysokim poziomie ćwiczeniach praktycznych na fantomach ,uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy w zawale mięśnia sercowego.


Galeria zdjęć