Odwołane zajęcia mgr Kamila Matyji

Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby mgr Kamil Matyja odwołuje lektorat języka angielskiego w dniu 10 kwietnia br. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze Słuchaczami.

Wydarzenia