Miasto pokoleń – zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Miasto pokoleń” – program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się.

Poszukujemy osób chętnych, które podejmą współpracę w charakterze edukatora.

1. Edukatorem może zostać: Osoba w wieku senioralnym z Wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz emerytowani nauczyciele, jak również seniorzy, którzy chcieliby podzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami zdobytymi przez wszystkie lata swojego życia.

2. Termin realizacji: od 25 marzec do 31 maja 2019r.

3. Zadania edukatora: prowadzenie warsztatów, zajęć, wykładów dla dzieci i młodzieży z Wrocławskich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące). Podczas zajęć edukatorzy w sposób praktyczny uczą dzieci rozmaitych umiejętności i przekazują im wiedzę. Uczą jak żyć aktywnie, dzielą się swoimi doświadczeniami, łączą pokolenia. Edukują do starości i przez starość.

KONTAKT:

Aleksandra Kucharska
Koordynatorka Projektu "Miasto Pokoleń"

Wrocławskie Centrum Seniora
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6 (pok. 21)
50-159 Wrocław
tel. (71) 772-49-35 (godz. 9.00-15.00)
e-mail: aleksandra.kucharska@wcrs.wroclaw.pl