LEKTOR MGR KATARZYNA SOBCZYK

JĘZYK HISZPAŃSKI poziom podstawowy, który nie odbył się 7 lutego ODBĘDZIE SIĘ 6 marca (pt) godz. od 9.30 do 11.00, Mały Domek sala nr 8

Wydarzenia