Kurier UTW

W 1999 roku oddano po raz pierwszy w ręce Słuchaczy Kurier UTW - Nieregularnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Od momentu powstania podstawowym celem pisma była jak najpełniejsza informacja o działalności naszej placówki. Z biegiem czasu nasza gazeta stała się pomocą i w pewnym stopniu poradnikiem dla nas wszystkich pragnących spędzić czas wolny w sposób interesujący, przyjemny i pożyteczny.

Pragnęliśmy, aby łamy naszego pisma stały się łącznikiem pomiędzy słuchaczami a kierownictwem i Samorządem UTW.

Osiągane sukcesy i podejmowane inicjatywy, problemy dotyczące naszego środowiska stały się treścią tego pisma. Warunkiem osiągnięcia tych celów była bliska współpraca słuchaczy z redakcją.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, a samo pismo ma sprzyjać większej integracji naszego środowiska.
W Nieregularniku jest kilka bloków tematycznych, a w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą zawsze słuchacze naszego UTW.

Link do Kuriera UTW w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/results?q=Kurier+UTW&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0