Kontakt

Uniwersytet Trzeciego Wieku
50-527 Wrocław, ul. Dawida 1/3

tel. (71) 367-20-01 (wew. 147)
email: utw@uwr.edu.pl

Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Bogna Bartosz
e-mail: bogna.bartosz@uwr.edu.pl

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim
dyżuruje w poniedziałki w godz. 10:00- 11:45
oraz od wtorku do piątku w godz. 10:00 - 14:00
pokój nr 6
tel. (71) 367 20 01 (wew. 147)

Opiekun praktyk studenckich
mgr Wanda Paszke
dyżuruje w poniedziałki w godz. 11:00- 11:45
pokój nr 6
tel. (71) 367 20 01 (wew. 147)
e-mail: wanda.paszke@gmail.com

Pracownicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim
mgr Magdalena Wites-Czerwińska
przyjmują Słuchaczy codziennie w godz. 8:00 - 11:00
tel. (71) 367 20 01 (wew. 147)
e-mail: utw@uwr.edu.pl

Formularz kontaktowy