Komunikaty

Wszystkich komunikatów: 395

Sekcja Rękodzieła zaprasza na wiosenną wystawę - 19 marca 2018 r.

W dniu 19 marca 2018 r. Sekcja Rękodzieła zaprasza wszystkich Słuchaczy UTW na wystawę z okazji Dnia Wiosny i Wielkanocy. W imieniu całego zespołu Sekcji Rękodzieła zaprasza, Irena Łopaciuk.


Opublikowany 2018-02-16 13:25:33 przez Sekretariat UTW
Zaliczenie kursu pt. Jakość życia w późnej dorosłości"

Zaliczenie kursu pt. Jakość życia w późnej dorosłości dla Słuchaczy I roku odbędzie się 26. 03. 2018r. w poniedziałek po wykładzie audytoryjnym i potrwa maksymalnie do 45 min. Proszę przynieść z sobą tylko długopisy. Z pozdrowieniami, już teraz „trzymając kciuki” za wszystkich Słuchaczy! Bogna Bartosz, Małgorzata Malec-Rawiński, Ilona Zakowicz.


Opublikowany 2018-02-15 13:20:06 przez Sekretariat UTW
Lektorat Francuski (Julia Kalla) - 15.02.2018 r. godz. 15:45 - odwołany dla grupy podstawowej

LEKTORAT JĘZYK FRANCUSKI (lektor: Julia Kalla) w dniu 15 lutego 2018 r. odbywający się w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49 w sali nr 14 (na parterze) dla grupy (poziom podstawowy) z godz. 15:45-17:15 odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w następnym semestrze. O dacie poinformujemy w późniejszym terminie. Dla grupy z poziomu średnio zaawansowanego lektorat odbędzie się bez zmian o godz. 14:00-15:30.


Opublikowany 2018-02-14 09:57:50 przez Sekretariat UTW
Komunikat w sprawie zapłaty za lektoraty, gimnastyki, warsztaty komputerowe - semestr letni 2017/2018

Uprzejmie prosimy Słuchaczy, którzy w semestrze zimowym 2017/2018 uczestniczyli w warsztatach komputerowych, gimnastykach, lektoratach, a którzy nadal chcą kontynuować uczestnictwo w zajęciach o dokonanie płatności za kolejny semestr letni 2017/2018. Płatności należy dokonać przelewem na konto UTW o nr 85 1090 2503 0000 0001 3399 2483 do dnia 21 lutego 2018 r. (decyduje data wpłaty na konto UTW). Kwota pozostaje bez zmian, tj. 50 zł za lektorat i gimnastyki oraz 75 zł za warsztat komputerowy. Jeśli do 21 lutego b.r. wpłata nie zostanie dokonana Zarząd uzna tym samym, iż Słuchacz zrezygnował z zajęć. Wobec powyższego na wolne miejsca zostanie ogłoszony nabór nowych Słuchaczy. 26. lutego b.r. zostanie wywieszony na tablicach UTW oraz na stronie internetowej Komunikat w sprawie ewentualnego dodatkowego naboru osób do grup na lektoraty, gimnastyki, warsztaty komputerowe. Wpłaty proszę dokonywać w nastepujący sposób: NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 85 1090 2503 0000 0001 3399 2483 WŁAŚCICIEL RACHUNKU: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ADRES: PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 Wrocław. Dane do przelewu: gimnastyka/lektorat/warsztaty komputerowe (proszę wpisać zajęcia, które Pan/Pani opłaca), grupa, uczestnik (proszę wpisać swoje imię i nazwisko).


Opublikowany 2018-02-13 12:29:08 przez Sekretariat UTW
Odwołane zajęcia "Świadomość poprzez ruch" 14.02.2018 r.

W dniu 14 lutego 2018 r. zostają odwołane zajęcia z kultury fizycznej pn. "ŚWIADOMOŚĆ POPRZEZ RUCH (METODA FELDENKRAISA)(prowadząca: dr Katarzyna Salamon-Krakowska). Zajęcia zostaną odrobione w następnym semestrze. O dacie poinformujemy w późniejszym terminie.


Opublikowany 2018-02-13 12:23:05 przez Sekretariat UTW
Gimnastyka mózgu - odrobienie zajęć w dniu 21.02.2018 r.

Odwołane zajęcia z Gimnastyki mózgu z dnia 6 grudnia 2018 r. z Panią mgr Wandą Dąbrowską będą odrobione w dniu 21 lutego 2018 r.(środa).


Opublikowany 2018-02-13 12:12:24 przez Sekretariat UTW
Odwołany wykład w ramach cyklu "Religioznawstwo" - 14.02.2018 r.

W dniu 14 lutego 2018 r. zostają odwołane wykłady w ramach cyklu "Religioznawstwo" z Panem mgr Arkadiuszem Grześkiem i Panem mgr Arturem Zborowskim. Termin wykładów zostanie podany w semestrze letnim 2017/2018.


Opublikowany 2018-02-13 11:46:51 przez Sekretariat UTW
Zajęcia z Gimnastyki mózgu (mgr W. Dąbrowska) - odrabiamy 21 lutego 2018 r.

Odwołane zajęcia z Gimnastyki mózgu z dnia 6 grudnia 2018 r. z Panią mgr Wandą Dąbrowską będą odrobione w dniu 21 lutego 2018 r. (środa). Zajęcia z 23.01.2018 oraz 30.01.2018 zostają przeniesione na dzień 20 luty (wtorek) i 27 luty (wtorek). Dodatkowe daty na odrobienie zajęć z dnia 6 i 13 lutego b.r. zostaną podane w późniejszym terminie.


Opublikowany 2018-02-12 15:52:35 przez Sekretariat UTW
Uwaga! Odwołana Gimnastyka Ogólnousprawniająca - 13 lutego 2018 r. (mgr A. Adamowska)

Odwołane zajęcia Gimnastyka Ogólnousprawniająca w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 w dniach 23,30 stycznia, 6 i 13 lutego 2018 r. z Panią mgr Aleksandrą Adamowską. Zajęcia zostały przeniesione na dzień 20 lutego (wtorek) i 27 lutego (wtorek). Dodatkowe terminy zostaną podane w późniejszym terminie. UWAGA! 13 lutego ZAJĘCIA ODWOŁANE!


Opublikowany 2018-02-12 15:47:41 przez Sekretariat UTW
Egzamin dla I roku - szczegółowe informacje

W imieniu wykładowców prowadzących kurs pt. Jakość życia w późnej dorosłości przekazujemy informacje nt. czekającego nas egzaminu. - Egzamin odbędzie się po 20 marca 2018r. – w terminie wcześniej uzgodnionym ze Słuchaczami I roku - W ramach egzaminu prosimy o opracowanie 1 wybranego tematu spośród 4 poniższych: 1) Wpływ otoczenia społecznego na jakość życia osób 60+ 2) Trudne sytuacje w życiu – jak wpływają na jakość życia ? 3) „Człowiek starszy” - stereotypy – jak im przeciwdziałać? 4) Od czego zależy aktywność psychofizyczna osób 60+ -W uzgodnionym terminie w czasie 45 minut Słuchacze będą poproszeni o napisanie eseju na wybrany temat, max. na 2 kartkach formatu A4 - Przygotowując własny temat proszę odwołać się do literatury przedmiotu przekazanej na wykładzie 14.02.2018r. , zagadnień omawianych na wykładach, innych opracowań samodzielnie wybranych przez Słuchaczy. Podczas wykładu 14.02.2018r. omówione zostaną dodatkowe kwestie i szczegóły związane z egzaminem. Z pozdrowieniami, już teraz „trzymając kciuki” za wszystkich Słuchaczy! Bogna Bartosz Małgorzata Malec-Rawiński Ilona Zakowicz


Opublikowany 2018-02-09 09:35:00 przez Sekretariat UTW
Wykład w ramach cyklu "Awangardy i inne "izmy" XX w." przełożony na 12.02.2018 r.

W związku z odwołaniem wykładu w ramach cyklu "AWANGARDY i inne „izmy” XX w.” prowadząca: dr Agnieszka Patała) w dniu 5.02.2018r. zajęcia zostaną odrobione w dniu 12 lutego b.r. o godz. 16:30 (uwaga! Zmiana godziny!). Ponadto Pani dr Patała zaprasza na dodatkowe spotkanie dla uczestników zajęć w dniu 21 lutego b.r. o godz. 13:00-14:00 do Muzeum Architektury na temat: Losy bernardyńskiego założenia klasztornego i jego współczesne wykorzystanie połączone ze zwiedzaniem wystawy „Malując. Urszula Wilk i Eugeniusz Minciel”.


Opublikowany 2018-02-07 14:31:49 przez Sekretariat UTW
Lektorat Angielski - podstawowy (mgr Kamil Błaszczyński) - termin 14.02.2018 przełożony!

LEKTORAT ANGIELSKI - podstawowy (prowadzący: mgr Kamil Błaszczyński)Zajęcia z dnia 14 lutego 2018 r. godz. 9:00 zostają przełożone na 21 lutego 2018 r. godz. bez zmian (9:00)w sali nr 12 (Mały Domek).


Opublikowany 2018-02-07 12:53:28 przez Sekretariat UTW
Lektorat Języka Angielskiego (mgr Adam Saliński) - odrobienie zajęć odwołanych w listopadzie 2017 r. i styczniu 2018 r.

w związku z odwołaniem lektoratu Języka Angielskiego w dniach 9.11.2017, 23.11.2017 i 25.01.2018 r., który prowadzi Pan mgr Adam Saliński, zajęcia zostaną odrobione w następujących terminach: 22,23 lutego oraz 1 marca 2018 r. w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49, sala 14 (parter) w godz. 9:00-9:45, 10:00-10:45; 11:00-11:45 (godziny dla grup bez zmian).


Opublikowany 2018-02-07 12:45:41 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 05.02.2018 r.

1.ZAPROSZENIE. 12 lutego2018r. o godz. 12:00 wykład „Powrót do Teatru Słowa” wygłosi Pan Dariusz Bereski - aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, poeta, radiowiec, dziennikarz. Aula IIp. 2. WAŻNE! 12 lutego 2018r. GODZ. 13:15, po wykładzie , odbędzie się zebranie ogólne słuchaczy UTW. Zarząd UTW kadencji 2013- 2017 przedstawi sprawozdanie z gospodarki finansowej za rok akad.2016/2017. 3. 2 lutego 2018r. odbyło się spotkanie Pani Kierownik UTW i Zarządu UTW z Panią Aldoną Młyńczak posłanką na Sejm RP. Tematem spotkania było zapoznanie z Programem „Pakiet Seniora”, którego założenia opierają się na 3 filarach : GODNE ŻYCIE, ZDROWE ŻYCIE i AKTYWNE ŻYCIE. 4. Na spotkaniu w Młodzieżowym Centrum Sportu we Wrocławiu przedstawiono informację o ważnych wydarzeniach sportowych w 2018r. Są to : maraton dzienny, maraton nocny i maraton spacerowy. Maraton spacerowy zaplanowany na 8 września 2018r. przeznaczony jest dla seniorów. Nasz uniwersytet zaproszono do współorganizacji maratonu w zakresie logistyki. Słuchacze UTW mogą wziąć udział w maratonie spacerowym ( 15 km, 9 godzin) z punktami kontrolnymi np. Hala Stulecia, Narodowe Forum Muzyki i inne, z możliwością zwiedzania obiektów. W spotkaniu udział wzięli Panowie –Mieczysław Dąbrowski i Andrzej Wołoszyn. Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości zainteresowanych tym wydarzeniem sportowym słuchaczom. Zapisała Stanisława Warmuz.


Opublikowany 2018-02-07 11:09:46 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW - 29.01.2018 r.

1.Od 1-go marca 2018 r. sekretariat naszego UTW będzie prowadzony przez p. Izabelę Bal-Olszewską. Zastąpi ona, na tym stanowisku, odchodzącą p. Magdę Wites-Czerwińską. 2.Wznowione zostają indywidualne konsultacje psychologiczne dla słuchaczy UTW. Pierwsze spotkanie planuje się w dniu 5 lutego br., w godzinach 9 – 10, w sali nr 5. 3. 12 lutego o godz.12-tej odbędzie się, w ramach wykładu audytoryjnego, spotkanie z aktorem i poetą p. Dariuszem Bereskim. 4. Słuchacze UTW zostali zaproszeni do udziału w realizacji projektu edukacyjnego SILVER-CODE „Język angielski dla seniorów”. Szczegóły przedsięwzięcia są w trakcie uzgadniania. 5.Zarząd UTW kadencji 2013 - 2017 zwołuje na dzień 12 lutego Ogólne Sprawozdawcze Zebranie Słuchaczy, za rok akademicki 2016/2017. Odbędzie się ono w auli na drugim piętrze, o godz. 13.15 po wykładzie audytoryjnym.


Opublikowany 2018-02-06 15:17:22 przez Sekretariat UTW