Komunikaty

Wszystkich komunikatów: 351

Wykład pn. Natura Wszechświata z prof. Pawlikowskim - 30 stycznia 2018 r.

W dniu 30.01.2018 r. odbędzie się przełożony wykład z dnia 9.01.2018 pn. Natura Wszechświata z Panem prof. Januszem Pawlikowskim o godz. 10:00 w auli UTW. Zapraszamy!


Opublikowany 2018-01-29 14:56:53 przez Sekretariat UTW
Odwołane zajęcia Gimnastyka Ogólnousprawniająca - 23, 30 stycznia i 6 luty 2018 r.

Przypominamy, iż zostały odwołane zajęcia z Gimnastyki Ogólnousprawniającą w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 w dniach 23, 30 stycznia i 6 lutego 2018 r. z Panią mgr Aleksandrą Adamowską. Zajęcia będą odrobione w dniach 22 i 27 lutego b.r. Trzeci termin zajęć do odrobienia zostanie podany w późniejszym terminie.


Opublikowany 2018-01-29 14:48:44 przez Sekretariat UTW
Ważne! Odwołany warsztat komputerowy z Kristsiną Makarevich – dnia 30 stycznia 2018 r.

W dniu 30 stycznia 2018 r. warsztat komputerowy w sali nr 8 (Mały Domek) zostaje odwołany z Panią mgr Kristsiną Makarevich z powodu choroby.


Opublikowany 2018-01-29 14:35:56 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 15.01.2018

1.Słuchacze I roku zobowiązani są do złożenia indeksów po zakończeniu zajęć w pierwszym semestrze ( tj. po 14.02.2018r.) w pok. nr 6. 2. Przypominamy, że słuchacze UTW , zgodnie z Regulaminem UTW, mają obowiązek punktualnego przychodzenia na zaplanowane zajęcia. 3. Ponawiamy prośbę : do sal wykładowych i auli nie wnosimy kawy; wyłączamy ( wyciszamy) telefony komórkowe przed wszystkimi zajęciami. 4. Planowane jest wznowienie współpracy z zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku ( Ukraina, Białoruś , Czechy). 5. W najbliższym czasie nawiązana zostanie współpraca z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. 6. W związku z organizacją II Forum Senioralnego we Wrocławiu odbędzie się spotkanie (pod koniec stycznia) Zarządu UTW z przedstawicielem Wrocławskiego Centrum Seniora w celu omówienia i zaplanowania form współpracy. Spisała- Bronisława Strzelecka


Opublikowany 2018-01-24 21:41:53 przez Sekretariat UTW
WAŻNE! Odwołany lektorat z języka Angielskiego – metodą Callana dnia 25 stycznia 2018 r.

WAŻNE! Odwołane zajęcia z języka Angielskiego – metodą Callana dnia 25 stycznia 2018 r. ANGIELSKI – METODĄ CALLANA prowadzący: mgr Adam Saliński miejsce: Instytut Historyczny ul. Szewska 49, sala nr 14 we Wrocławiu Zajęcia w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


Opublikowany 2018-01-24 21:08:13 przez Sekretariat UTW
Spotkanie dla Słuchaczy I roku 22 stycznia 2018 r.

Spotkanie Słuchaczy I roku odbędzie się 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) po wykładzie audytoryjnym w auli UTW.


Opublikowany 2018-01-15 15:56:18 przez Sekretariat UTW
Wykład w ramach cyklu "Wiedza o muzyce" zostanie odrobiony!

Wykład w ramach cyklu „Wiedza o muzyce” zostanie odrobiony 18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00. Odrabiamy wykład odwołane dnia 11 stycznia 2018 r.


Opublikowany 2018-01-15 15:51:46 przez Sekretariat UTW
Klub Miłośników Sztuki zaprasza do zwiedzania dnia 18.01.2018 r.

Klub Miłośników Sztuki zaprasza w czwartek 18 stycznia 2018 r o godz. 14:00 do Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 5 na zwiedzanie z przewodnikiem wystawy "Życie mieszkańców Chin pod koniec panowania dynastii Ming". Zapisy przyjmować będzie p. Zdzisław Grabowski w dniu 15.01.2018 r po wykładzie audytoryjnym.


Opublikowany 2018-01-15 15:46:34 przez Sekretariat UTW
Sekcja fotograficzna w Pawilonie Czterech Kopuł

Zajęcia Sekcji Fotograficznej w dniu 17 stycznia 2018 r. odbędą się na terenie Muzeum Narodowego w Pawilonie Czterech Kopuł ul. Wystawowa 1. Na teren Muzeum wchodzimy o godzinie 10:30.


Opublikowany 2018-01-15 15:45:11 przez Sekretariat UTW
Sekja kultury - spotkanie z Dariuszem Bereskim

SEKCJA KULTURY zaprasza słuchaczy UTW na spotkanie z wybitnym artystą Dariuszem Bereskim aktorem, poetą, reżyserem, radiowcem, Mistrzem Mowy Polskiej A.D.2012. Na spotkanie zapraszamy 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00-14.30 do auli UTW.


Opublikowany 2018-01-15 15:43:56 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 08.01.2018 r.

1. Z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się Konferencja z cyklu „Długowieczni”, na której wykłady wygłoszą prof. Jan Miodek i prof. Bogusław Pawłowski. Spotkanie 11 stycznia 2018r o godz. 10.00 w Infopunkt Barbara ul. Świdnicka 8B. Wstęp bezpłatny, nie trzeba się zapisywać. Organizatorzy: „Gazeta Wyborcza Wrocław” i Wrocławskie Centrum Seniora. 2. Kreatywni w działaniu ….czyli Wielka Loteria Świąteczna Studentów i Słuchaczy UTW. Pomagaliśmy Fundacji Opieka i Troska wspierającej osoby doświadczone chorobami psychicznymi. Zgromadzono 500 fantów. Zebrano 5000,04 zł, które przekazano Fundacji. Udział w Loterii wzięli: Pracownicy i Studenci Instytutu Psychologii UWr, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pracownicy i Studenci Instytutu Pedagogiki UWr. DZIĘKUJEMY!. 3. Panie - Renata Babac- Stencel, Teresa Hyżak, Bronia Strzelecka otrzymały Certyfikaty ukończenia zajęć w Letniej Akademii Seniora organizowanej przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu. GRATULUJEMY! Stanisława Warmuz


Opublikowany 2018-01-11 10:45:26 przez Sekretariat UTW
Wykład w ramach cyklu "Wiedza o muzyce" odwołany!

Pani mgr Maria Bokun odwołuje wykład dnia 11 stycznia 2018 r. z powodu choroby. Wykład zostanie odrobiony. O terminie poinformujemy w poniedziałek.


Opublikowany 2018-01-11 08:02:53 przez Sekretariat UTW
Sekcja Turystyczna zaprasza Miłośników Wrocławia na zwiedzanie

Sekcja Turystyczna zaprasza Miłośników Wrocławia na zwiedzanie: 1. Muzeum Farmacji (ul. Kurzy Targ) w dniu 18.01.2018 godz. 12:00 2. Muzeum Radia Wrocław (ul. Karkonoska) 25.01.2018 godz. 11:00 3. Park Wschodni-Zimowe Ptakoliczenie (Księże Małe) 27.01.2018 godz. 10:00 4. Barokowy Wrocław 15.02.2018 godz. 12:00 W programie: 3 sale Uniwersytetu Wrocławskiego - Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna oraz Kościół Akademicki. 5. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (II połowa lutego 2018) W programie zwiedzanie gmachu Sądu, jeśli będzie możliwość udział w rozprawie sądowej, spotkanie z sędziami, ławnikami oraz pracownikami Sądu. Zapisy na w/w spacery przyjmują koleżanki z Sekcji Turystycznej w poniedziałki od 8 stycznia 2018 w godz. 10:30 - 11:45 na II piętrze w korytarzu przed wykładem. Więcej informacji: Teresa Szewioła tel. 691 395 470


Opublikowany 2018-01-08 14:59:08 przez Sekretariat UTW
Wykład w ramach cyklu Awangardy i inne "izmy" XX w. przełożony

Wykład w ramach cyklu Awangardy i inne "izmy" XX w. pod kierunkiem dr Agnieszki Patały zostaje przełożony z dnia 15 stycznia 2018 r. na 22 stycznia 2018 r. Godzina pozostaje bez zmian!


Opublikowany 2018-01-08 14:56:20 przez Sekretariat UTW
Wykład w ramach cyklu Sylwetki i biografie polskich pisarzy przełożony

Wykład w ramach cyklu Sylwetki i biografie polskich pisarzy pod kierunkiem dr Anny Gibasiewicz zostaje przełożony z dnia 11 stycznia 2018 r. na 18 stycznia 2018 r. Godzina pozostaje bez zmian!


Opublikowany 2018-01-08 14:53:52 przez Sekretariat UTW