Komunikaty

Wszystkich komunikatów: 395

Bal Kapitański Statek "Rusałka" 20.05.2018 r.

W dniu 20 maja 2018 r. odbędzie się Bal Kapitański "Statek Rusałka" w godz. 17:00-21:00. Cena biletu 48 zł. Zapisy u Pani Danuty Szeląg w dniu 12 lutego 2018 r. od godz. 11:00 przed aulą UTW.


Opublikowany 2018-02-06 14:26:34 przez Sekretariat UTW
ODWOŁANY WARSZTAT DZIENNIKARSKO-LITERACKI - 9.02.2018 r. (piątek)

Warsztat Dziennikarsko-Literacki z Panią mgr Magdą Wieteską w najbliższy piątek t.j. 9 lutego 2018 r. zostaje odwołany. Dodatkowa data warsztatu zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.


Opublikowany 2018-02-06 14:17:54 przez Sekretariat UTW
ODWOŁANY WYKŁAD W RAMACH CYKLU "WIEDZA O MUZYCE" - 8.02.2018 r. (czwartek)

Wykład Pani mgr Marii Bokun w ramach cyklu "Wiedza o muzyce" zostaje odwołany w dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek). Termin wykładu zostaje przełożony na 15 lutego 2018 r. na godz. 9:00 (aula UTW).


Opublikowany 2018-02-06 14:14:20 przez Sekretariat UTW
ODWOŁANY LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 8.02.2018 r. (lektor: mgr Patrycja Karpińska)

Pani lektor: mgr Patrycja Karpińska odwołuje lektorat z języka angielskiego, który odbywa się w Instytucie Filologii Angielskiej przy ul. Kuźniczej 22 w sali nr 210 w dniu 8 lutego 2018 r. z powodu choroby. Lektorat zostanie odrobiony. O terminie poinformujemy w późniejszym czasie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń UTW.


Opublikowany 2018-02-06 11:38:23 przez Sekretariat UTW
Uwaga! Odwołane zajęcia LEKTORAT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - 8.02.2018 r.

Pani lektor Julia Kalla odwołuje lektorat z języka francuskiego, który odbywa się w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49 w sali nr 14 w dniu 8 lutego 2018 r. z powodu choroby. Lektorat zostanie odrobiony. O terminie poinformujemy w późniejszym czasie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń UTW.


Opublikowany 2018-02-06 10:21:12 przez Sekretariat UTW
Ważne! Odwołane zajęcia Chóru w dniu 5 lutego 2018 r.

W dniu 5 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 zostają odwołane zajęcia Chóru w auli UTW z powodu choroby Pani Dyrygent mgr Beaty Krzenciessy.


Opublikowany 2018-02-05 08:50:49 przez Sekretariat UTW
Uwaga! Zmiana tematów wykładów audytoryjnych (5 i 12 lutego 2018 r.)

W najbliższe dwa poniedziałki tj. 5 i 12 lutego nastąpi zmiana tematów wykładów audytoryjnych. W dniu 5 lutego 2018 r. wykład wygłosi dr hab. prof. UWr Ryszard Poprawa. Wykład pn. "Stres - nieodłączny towarzysz życia". Natomiast w dniu 12 lutego b.r. odbędzie się wykład pn. "Powrót do teatru słowa", który wygłosi Pan Dariusz Bereski, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wykłady Pani doc. dr Grażyny Dąbrowskiej oraz Pani mgr Anny Gużdy zostaną wygłoszone w innym terminie.


Opublikowany 2018-02-04 13:49:58 przez Sekretariat UTW
Ważne! Zmiana godziny warsztatu Dziennikarsko-Literackiego - 2.02.2018 godz. 10:00

W dniu 2 lutego 2018 r. (piątek) nastąpi jednorazowa zmiana godziny warsztatu Dziennikarsko-Literackiego (auta UTW) z Panią mgr Magdą Wieteską. Warsztat rozpocznie się wyjątkowo o godz. 10:00 a nie jak w planie o 9:30. Zapraszamy Słuchaczy na godz. 10:00.


Opublikowany 2018-02-02 06:46:20 przez Sekretariat UTW
WAŻNE! Odwołane zajęcia z Języka Greckiego Nowożytnego - 31.01.2018 r.

W dniu 31 stycznia 2018 r. zostają odwołane zajęcia z Języka Greckiego Nowożytnego z Panią Mariką Skrzeszewską w sali nr 53 z powodu choroby.


Opublikowany 2018-01-30 13:52:37 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 22.01.2018 r.

Na spotkaniu Zarządu UTW z Panią dr Bogną Bartosz (Kierownik UTW) z udziałem Rzecznika omówiono wyniki badania ankietowego w UTW.   Przedstawiamy ( w skrócie) wyniki.  Ankieta oceniająca działalność UTW w terminie X-XII. 2018r   Ankieta została wypełniona w terminie 3-9 grudnia 2017r.  przez 139 słuchaczy UTW w UWR w tym 120 kobiet i 19 mężczyzn. Grupy wiekowe uczestników badania są względnie równoważne : 22% osób w wieku 60-65 lat, 22% w wieku 65-70 lat, 24% w wieku 70-75 lat i 25% powyżej 75 roku życia.  Ocena wykładów  Ogólna ocena wszystkich dotychczasowych wykładów w UTW jest bardzo pozytywna. 38% słuchaczy uważa, że wykłady były "bardzo dobre", natomiast 35% - " dobre", 4%  " trudno powiedzieć". Nie ma natomiast żadnych "dostatecznych" lub " niedostatecznych" ocen.  Najwięcej osób przydzieliło ocenę "Bardzo dobrą" wykładom: "Czy człowiek stary jest mądry?" Prof. Dr hab. M. Straś-Romanowskiej (60%), "Tuning mózgu" Prof. Dr hab. G. Żurek (56%) i "Sprawy spadkowe i majątkowe" Mgr L. Borzemski (52%).  Proponowana tematyka wykładów:  1. Psychologia 22%,  2. Medycyna 18% , 3. Kultura, Literatura i sztuka 9%,  4. Nauki przyrodnicze  ścisłe  8%,  5. Prawo/polityka 6%, 6. Historia 6%,  7. Technologia 4%, 8. Geografia 2% , 9. Teraz jest ok. 3% , 10. Inne 21% .  Jak wynika z powyższego zestawienia największym zainteresowaniem cieszy się psychologia i medycyna. Dla 3% słuchaczy tematyka i dobór wykładowców jest dobry ,nie widzą potrzeby zmian. W   kategorii  „Inne” znalazły się konkretne tematy jak: spotkanie z policjantem , cyber  bezpieczeństwo, środowisko przyrodnicze- smog, sądownictwo, problem integracji słuchaczy UTW itp. Tematy wykładów w I semestrze 2017 były ciekawe i interesujące.   Warto wspomnieć o wykładach i wykładowcach, których słuchacze UTW chcą wysłuchać jeszcze raz: prof. M. Straś- Romanowska, dr Bogna Bartosz, prof. Janusz Pawlikowski, prof. G. Żurek,  prof. P. Wiszewski, prof. S. Bereś, mgr L. Borzemski, , dr M.Stasiuk, mgr A. Karłowicz-Bodalska i mgr K. Błaszczak.  Słuchacze oceniali pracę Kierownika, Zarządu i Sekretariatu w skali 5- 1.   Pracę  Pani Kierownik UTW  „bardzo dobrze” ocenia 50% badanych, „dobrze” – 30%, " trudno powiedzieć" – 15% i   „dostatecznie” -4%. Uzasadniając swoje oceny badani pisali: "krótka obserwacja, ale widać, ze się stara", "porównywalnie jak poprzednia", " "za krótki czas do oceny, choć widzę już pozytywne zmiany w stosunku do przeszłości".  Pracę Zarządu UTW ocenia „bardzo dobrze"- 33% badanych, „dobrze" -39%,  „trudno powiedzieć"- 19%, "dostatecznie"- 5%  i „ niedostatecznie" -1%. Ocena „niedostatecznie” to jednostkowy przypadek ,gdzie problem nie został rozwiązany zgodnie z oczekiwaniem osoby badanej.  Ocena atmosfery w UTW  Atmosfera w UTW jest uznawana przez większość słuchaczy za " dobrą" (52%).  Jako " bardzo dobrą” wskazuje 30%,  " trudno powiedzieć"- 16%. Tylko 1% ocenia ją " dostatecznie".  Zgodnie z niektórymi wypowiedziami : „Atmosfera  w zasadzie dobra, trochę wyższe lata pokazują swoją wyższość", "Ogólnie dobrze, choć dla mnie UTW to już za duża społeczność". "Na atmosferę pracujemy wszyscy. Co innym dajesz, to zbierasz”. „Więcej uśmiechów i serdeczności, a będzie ok", "Ogólnie dobra, abstrahuję od pojedynczych subiektywnych animozji między poszczególnymi słuchaczami".  Seniorzy, to specyficzna grupa społeczna, rządząca się swoimi prawami i mająca określone wymagania i oczekiwania. Wielu uczestników wspominało o „zamieszaniu” podczas zapisów na gimnastykę i języki, problemy związane z wynajęciem sali na zajęcia lub problemy techniczne ze sprzętem. Wspominają też poprawę jeśli chodzi o uaktualnienie informacji dotyczących zajęć na stronie jak i na tablicy ogłoszeń UTW. Wszystkie powyższe wypowiedzi świadczą o tym, jak ważna dla słuchaczy jest organizacja życia w UTW, pewność realizacji planu, struktura zajęć oraz jak każda niepewność i niedogodności rzutują na samopoczucie słuchaczy oraz  ocenę działalności uniwersytetu.  Szczegółowe przedstawienie wyników badania będzie zamieszczone na stronie Uniwersytetu. Wnioski i propozycje wynikające z Ankiety będą przedstawiane na spotkaniach ze słuchaczami i w miarę możliwości realizowane. 


Opublikowany 2018-01-29 15:23:19 przez Sekretariat UTW
Warsztat integracyjny dla Słuchaczy I roku - termin V ostatni

Zapraszamy Słuchaczy I Roku na WARSZTAT INTEGRACYJNY (obowiązkowy dla osób, które do tej pory w nim nie uczestniczyły) w dniu 5 lutego 2018 r. (poniedziałek) po wykładzie audytoryjnym w auli UTW na parterze o godz. 13:00-14:00. Zapisy w pok. nr 2.


Opublikowany 2018-01-29 15:14:45 przez Sekretariat UTW
Sekcja Turystyczna zaprasza na spotkanie - 6 luty 2018 r.

W dniu  06 lutego  2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 - 15:00 (aula UTW na parterze) zapraszamy miłośników turystyki na spotkanie "Na Antypodach czyli w Australii„, którą przedstawi nam koleżanka, Emilia Nowaczyk. Serdecznie zapraszamy.


Opublikowany 2018-01-29 15:09:24 przez Sekretariat UTW
Nowość! Indywidualne konsultacje psychologiczne w UTW - 5 luty i 5 marca 2018 r.

W dniach 5.02.2018 r. oraz 5.03.2018 r. (poniedziałki) między godz. 9:00 a 10:00 w sali nr 5 udzielane będą indywidualne konsultacje psychologiczne. Zapraszamy osoby zainteresowane.


Opublikowany 2018-01-29 15:06:35 przez Sekretariat UTW
Zebranie Sprawozdawcze Zarządu UTW Kadencji 2013-2017

W dniu 12.02.2018 r. (poniedziałek) po wykładzie audytoryjnym Zarząd UTW Kadencji 2013-2017 zwołuje ogólne zebranie sprawozdawcze.


Opublikowany 2018-01-29 15:03:48 przez Sekretariat UTW
Wykład pn. Natura Wszechświata z prof. Pawlikowskim - 30 stycznia 2018 r.

W dniu 30.01.2018 r. odbędzie się przełożony wykład z dnia 9.01.2018 pn. Natura Wszechświata z Panem prof. Januszem Pawlikowskim o godz. 10:00 w auli UTW. Zapraszamy!


Opublikowany 2018-01-29 14:56:53 przez Sekretariat UTW