Sekcja Turystyczna zaprasza Miłośników Wrocławia na zwiedzanie

Sekcja Turystyczna zaprasza Miłośników Wrocławia na zwiedzanie:
1. Muzeum Farmacji (ul. Kurzy Targ) w dniu 18.01.2018 godz. 12:00
2. Muzeum Radia Wrocław (ul. Karkonoska) 25.01.2018 godz. 11:00
3. Park Wschodni-Zimowe Ptakoliczenie (Księże Małe) 27.01.2018 godz. 10:00
4. Barokowy Wrocław 15.02.2018 godz. 12:00
W programie: 3 sale Uniwersytetu Wrocławskiego - Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna oraz Kościół Akademicki.
5. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (II połowa lutego 2018)
W programie zwiedzanie gmachu Sądu, jeśli będzie możliwość udział w rozprawie sądowej, spotkanie z sędziami, ławnikami oraz pracownikami Sądu.
Zapisy na w/w spacery przyjmują koleżanki z Sekcji Turystycznej w poniedziałki od 8 stycznia 2018 w godz. 10:30 - 11:45 na II piętrze w korytarzu przed wykładem.
Więcej informacji: Teresa Szewioła tel. 691 395 470

Wydarzenia