Sekcja turystyczna - spotkanie dnia 7 lutego 2017 r. przełożone

Sekcja turystyczna informuje, że spotkanie sekcji zostaje przełożone z dnia 7 lutego 2017 r. na 14 lutego 2017 r. o godz. 13:15 w auli UTW. Temat prelekcji: Japonia

Wydarzenia