Sekcja kultury - zmiana miejsca dyżurów poniedziałkowych

Sekcja kultury informuje słuchaczy UTW, że od grudnia 2016 r. ulega zmianie miejsce dyżurów poniedziałkowych przed wykładami.
Sekcja dyżurować będzie w korytarzu na parterze w naszym UTW (obok stolików i tablic).

Wydarzenia