Sekcja kultury - SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Sekcja kultury informuje wszystkich zainteresowanych, że dyżury sekcji odbywają się w poniedziałki w godz.11.00 - 11.45 na parterze UTW w korytarzu, gdzie wiszą tablice sekcji. Zapraszamy serdecznie!

2. Przewodnicząca sekcji kultury zaprasza słuchaczy do wchodzenia na stronę internetową UTW gdzie zamieszczane są komunikaty o interesujących wydarzeniach kulturalnych w zakładce "sekcja kultury".

3. Prosimy też o zaglądanie na tablicę ogłoszeń sekcji, gdzie umieszczane są ważne informacje kulturalne.

Wydarzenia