koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/sekcja-kultury-fizycznej-zaprasza-na-chodzenie-z-kijkami-dnia-20.11.2016-r