Sekcja brydżowa zaprasza na spotkania

Sekcja brydża sportowego zaprasza wszystkich chętnych słuchaczy UTW do udziału w spotkaniach, które odbywają się w każdy piątek w godzinach 10.00-14.00 w Klubie Seniora ul. Dubois 11/13.
Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje Przewodniczący Sekcji Tadeusz Zdziebko tel. 784 042 648

Wydarzenia