Sekcja brydża sportowego zaprasza na spotkania

SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO zaprasza wszystkich chętnych słuchaczy UTW do udziału w spotkaniach, które odbywają się w każdy piątek w godzinach 10.00-14.00
w Klubie Seniora ul. Dubois 11/13.
Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje Przewodniczący Sekcji Tadeusz Zdziebko tel. 784 042 648.

Wydarzenia