koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/klub-milosnikow-sztuki-zwiedzanie-25.10.2016-i-04.11.2016-r