koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/klub-milosnikow-sztuki-zwiedzanie-25.04.2017-r