koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/klub-milosnikow-sztuki-zwiedzanie-16.12.2016-r