koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/klub-milosnikow-sztuki-zwiedzanie-16.02.2017-r