koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/klub-milosnikow-sztuki-zwiedzanie-15.11.2016-r