koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/klub-milosnikow-sztuki-zwiedzanie-14.03.2017-r