Klub Miłośników Sztuki zaprasza do grupowego zwiedzania dnia 22.11.2017 r.

Klub Miłośników Sztuki zaprasza do grupowego zwiedzania z przewodnikiem w dniu 22.11.2017r. w środę o godz. 14.00 w Muzeum Narodowym przy pl. Powstańców Warszawy 5 wystawy "Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu".
Zapisy przyjmować będzie p.Zdzisław Grabowski w dniu 13.11.2017r. po wykładzie audytoryjnym.

Wydarzenia