koniec 211 getid: komunikaty/sekcje/klub-milosnikow-sztuki-zapisy-na-zwiedzanie-23.10.2017-r