Komunikaty poniedziałkowe

Wszystkich komunikatów: 210

Komunikaty poniedziałkowe 12.03.2018 r.

Komunikaty poniedziałkowe 12.03.2018 r. 1. Przypominamy, że prawidłowe numery telefony do kontaktu z UTW UWr tel. (71) 367 01 16; tel. (71) 367-20 -01 (wew. 147) email: utw@uwr.edu.pl 2. AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR Spotkanie inauguracyjne w najbliższy czwartek tj. 15.03.br. w Oratorium Marianum o godz. 11:00 3. KONKURS „TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W INTERNECIE” Szczegóły na tablicach; Organizatorzy: Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 4. Z powodu choroby prowadzącej zajęcia „Psychorysunek drogą rozwoju osobistego” oraz „Spotkania psychoterapeutycznew rozwoju autorefleksji” poprowadzi w zastępstwie DR DAGMARA ŁUPICKA – SZCZĘŚNIK 5. UWAGA ZMIANA! Na prośbę Słuchaczy od dnia 27.03.br. (wtorek) w co drugi tydzień we wtorki w godz. 11.15 do 12.30 w sali nr 5 dr n. med. Anna Gozdowski udzielać będzie indywidualne konsultacje zdrowotne 6. W dn. 19.03.2018(poniedziałek) po wykładzie audytoryjnym z okazji Dnia Wiosny wystąpi Chór UTW oraz Grupa Młodzieży Szkolnej 7. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi komunikatami klubów i sekcji


Opublikowany 2018-03-12 12:34:07 przez Sekretariat UTW
Dodatkowy termin zaliczenia kursu Jakość życia

Słuchacze I roku, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zaliczeniu w dniu 26.03.br., będą mogli przystąpić do zaliczenia kursu „Jakość życia” w dodatkowym terminie tj. 9.04 (poniedziałek) po wykładzie w Auli. Wszystkim życzymy powodzenia!


Opublikowany 2018-03-08 09:16:16 przez Sekretariat UTW
ODWOŁANE ZAJĘCIA ANIMACYJNE - KLANZA

Z powodu choroby Prowadzącej nie odbędą się Zajęcia Animacyjne – KLANZA w dniu 8.03.2018 r. (czwartek)


Opublikowany 2018-03-05 18:03:58 przez Sekretariat UTW
Komunikaty poniedziałkowe z dnia 5.03.2018

Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatami Poniedziałkowymi z dn. 5.03.2018 1. W dniu 12.03.2018 r. (poniedziałek) po wykładzie audytoryjnym ok. godz.13:15 odbędzie się Zebranie Rady Słuchaczy w Auli UTW. 2. Uprzejmie prosimy Słuchaczy, którzy w semestrze letnim 2017/2018 uczestniczą w warsztatach komputerowych, gimnastykach, lektoratach o zabranie potwierdzenia przelewu na pierwsze zajęcia i okazanie Prowadzącemu. 3. UWAGA: ZAMIANA GRUP W HARMONOGRAMIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kontynuacja z semestru zimowego: 1) Grupa zaawansowana, czwartki - godz. 14:00-15:30 2) Grupa podstawowa, czwartki - godz. 15:45-17:15 4. Zmiana sali na zajęciach z języka hiszpańskiego zajęcia będą odbywać się w sali B w Małym Domku przy ul. Dawida 3 (wcześniej wskazana była sala 12 w MD). 5. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKADEMII „BEZPIECZNY SENIOR” ZAPISY OD DNIA 6.03.2018 U DYŻURNYCH. 6. Rekrutacja Kurs języka angielskiego od podstaw – dn. 12.03.br. po wykładzie audytoryjnym odbędzie się test poziomujący dla zainteresowanych Słuchaczy. 7. W dniu 5.03.2018 r. (poniedziałek) między godz. 9:00 a 10:00 w sali nr 5 udzielane będą indywidualne konsultacje psychologiczne. Zapraszamy osoby zainteresowane. 8. Na prośbę Słuchaczy od dnia 20.03.br. (wtorek) w co drugi tydzień we wtorki w godz. 11.15 do 12.30 w sali nr 5 dr n. med. Anna Gozdowski udzielać będzie indywidualne konsultacje zdrowotne. Zapraszamy osoby zainteresowane.


Opublikowany 2018-03-05 16:21:06 przez Sekretariat UTW
Odrobienie zajęć - Język francuski (poziom podstawowy) - 1.03.2018 r. godz. 15:45

W dniu 1 marca 2018 r. o godz. 15:45-17:15 będzie odrobiony za 15 lutego b.r. lektorat z języka francuskiego (dotyczy wyłącznie poziomu podstawowego) prowadząca: mgr Julia Kalla. Lektorat odbędzie się w stałym miejscu tj. w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49 w sali nr 14 (na parterze).


Opublikowany 2018-02-27 14:58:47 przez Sekretariat UTW
Lista rezerwowa osób - gimnastyki, warsztaty komputerowe, lektoraty

W związku z trudnościami w ustaleniu wolnych miejsc na lektoraty, warsztaty komputerowe i gimnastyki w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 dla osób chętnych w pok. nr 2 wyłożona jest lista rezerwowa, na którą można się zapisywać do 1 marca 2018 r. do godz. 15:00. Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej na w.w. zajęcia zostaną poinformowane telefonicznie przed pierwszymi zajęciami. Decyduje kolejność zgłoszeń na liście rezerwowej. Dodatkowym warunkiem będzie dokonanie wpłaty na wskazane konto bankowe.


Opublikowany 2018-02-26 13:30:12 przez Sekretariat UTW
Harmonogram zajęć - semestr letni 2017/2018

Informujemy,że został opublikowany harmonogram zajęć na semestr letni w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z nim na stronie internetowej w zakładce Harmonogram zajęć oraz na tablicach ogłoszeń UTW. Tradycyjnie jest również możliwość zakupienia kompletu wydruku harmonogramu w punkcie ksero.


Opublikowany 2018-02-26 12:32:00 przez Sekretariat UTW
UWAGA! ZMIANA GODZINY ZAJĘĆ Z KULTURY FIZYCZNEJ - Gimnastyka Ogólnousprawniająca 20.02.2018 r. (mgr Aleksandra Adamowska)

W dniu 20 lutego 2018 r. godzina zajęć z GIMNASTYKI OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCEJ z prowadząca Panią mgr Aleksandrą Adamowską na ul. Glinianej 30 zostaje przesunięta na 15:30.


Opublikowany 2018-02-20 12:13:44 przez Sekretariat UTW
Zaliczenie kursu pt. Jakość życia w późnej dorosłości"

Zaliczenie kursu pt. Jakość życia w późnej dorosłości dla Słuchaczy I roku odbędzie się 26. 03. 2018r. w poniedziałek po wykładzie audytoryjnym i potrwa maksymalnie do 45 min. Proszę przynieść z sobą tylko długopisy. Z pozdrowieniami, już teraz „trzymając kciuki” za wszystkich Słuchaczy! Bogna Bartosz, Małgorzata Malec-Rawiński, Ilona Zakowicz.


Opublikowany 2018-02-15 13:20:06 przez Sekretariat UTW
Lektorat Francuski (Julia Kalla) - 15.02.2018 r. godz. 15:45 - odwołany dla grupy podstawowej

LEKTORAT JĘZYK FRANCUSKI (lektor: Julia Kalla) w dniu 15 lutego 2018 r. odbywający się w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49 w sali nr 14 (na parterze) dla grupy (poziom podstawowy) z godz. 15:45-17:15 odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w następnym semestrze. O dacie poinformujemy w późniejszym terminie. Dla grupy z poziomu średnio zaawansowanego lektorat odbędzie się bez zmian o godz. 14:00-15:30.


Opublikowany 2018-02-14 09:57:50 przez Sekretariat UTW
Komunikat w sprawie zapłaty za lektoraty, gimnastyki, warsztaty komputerowe - semestr letni 2017/2018

Uprzejmie prosimy Słuchaczy, którzy w semestrze zimowym 2017/2018 uczestniczyli w warsztatach komputerowych, gimnastykach, lektoratach, a którzy nadal chcą kontynuować uczestnictwo w zajęciach o dokonanie płatności za kolejny semestr letni 2017/2018. Płatności należy dokonać przelewem na konto UTW o nr 85 1090 2503 0000 0001 3399 2483 do dnia 21 lutego 2018 r. (decyduje data wpłaty na konto UTW). Kwota pozostaje bez zmian, tj. 50 zł za lektorat i gimnastyki oraz 75 zł za warsztat komputerowy. Jeśli do 21 lutego b.r. wpłata nie zostanie dokonana Zarząd uzna tym samym, iż Słuchacz zrezygnował z zajęć. Wobec powyższego na wolne miejsca zostanie ogłoszony nabór nowych Słuchaczy. 26. lutego b.r. zostanie wywieszony na tablicach UTW oraz na stronie internetowej Komunikat w sprawie ewentualnego dodatkowego naboru osób do grup na lektoraty, gimnastyki, warsztaty komputerowe. Wpłaty proszę dokonywać w nastepujący sposób: NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 85 1090 2503 0000 0001 3399 2483 WŁAŚCICIEL RACHUNKU: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ADRES: PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 Wrocław. Dane do przelewu: gimnastyka/lektorat/warsztaty komputerowe (proszę wpisać zajęcia, które Pan/Pani opłaca), grupa, uczestnik (proszę wpisać swoje imię i nazwisko).


Opublikowany 2018-02-13 12:29:08 przez Sekretariat UTW
Odwołane zajęcia "Świadomość poprzez ruch" 14.02.2018 r.

W dniu 14 lutego 2018 r. zostają odwołane zajęcia z kultury fizycznej pn. "ŚWIADOMOŚĆ POPRZEZ RUCH (METODA FELDENKRAISA)(prowadząca: dr Katarzyna Salamon-Krakowska). Zajęcia zostaną odrobione w następnym semestrze. O dacie poinformujemy w późniejszym terminie.


Opublikowany 2018-02-13 12:23:05 przez Sekretariat UTW
Gimnastyka mózgu - odrobienie zajęć w dniu 21.02.2018 r.

Odwołane zajęcia z Gimnastyki mózgu z dnia 6 grudnia 2018 r. z Panią mgr Wandą Dąbrowską będą odrobione w dniu 21 lutego 2018 r.(środa).


Opublikowany 2018-02-13 12:12:24 przez Sekretariat UTW
Odwołany wykład w ramach cyklu "Religioznawstwo" - 14.02.2018 r.

W dniu 14 lutego 2018 r. zostają odwołane wykłady w ramach cyklu "Religioznawstwo" z Panem mgr Arkadiuszem Grześkiem i Panem mgr Arturem Zborowskim. Termin wykładów zostanie podany w semestrze letnim 2017/2018.


Opublikowany 2018-02-13 11:46:51 przez Sekretariat UTW
Uwaga! Odwołana Gimnastyka Ogólnousprawniająca - 13 lutego 2018 r. (mgr A. Adamowska)

Odwołane zajęcia Gimnastyka Ogólnousprawniająca w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 w dniach 23,30 stycznia, 6 i 13 lutego 2018 r. z Panią mgr Aleksandrą Adamowską. Zajęcia zostały przeniesione na dzień 20 lutego (wtorek) i 27 lutego (wtorek). Dodatkowe terminy zostaną podane w późniejszym terminie. UWAGA! 13 lutego ZAJĘCIA ODWOŁANE!


Opublikowany 2018-02-12 15:47:41 przez Sekretariat UTW