Zebranie Słuchaczy I roku odbędzie się dnia 16 maja 2016 r.

Zebranie Słuchaczy I roku odbędzie się dnia 16 maja 2016 r. po wykładzie audytoryjnym. Obecność obowiązkowa !!!.

Wydarzenia