Zebranie słuchaczy I roku

Zebranie Słuchaczy I roku odbędzie się 7 listopada 2016 r. (poniedziałek) po wykładzie audytoryjnym.

Wydarzenia