Zapisy na wszystkie warsztaty komputerowe

Zapisy na wszystkie warsztaty komputerowe odbywać się będą w pokoju nr 2 od godziny 10:00 do 13:00 od dnia 11 października 2016 r.
Opłata za warsztaty wynosi 75 zł. Kurs obejmuje 15 godzin lekcyjnych.

Wydarzenia