Zapisy na lektoraty, warsztaty komputerowe oraz zajęcia z kultury fizycznej

Zapisy oraz dokonywanie wpłat za lektoraty i warsztaty komputerowe odbędzie się w dniach 12 i 13 października 2017 r. od godz. 10:00 do 13:00 w UTW w pokoju nr 2.

W dniu 12 października 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00 w korytarzu UTW ul. Dawida 1 przyjmowane będą zapisy i wpłaty na gimnastyki: schorzeń narządu ruchu, schorzeń układu krążenia i naczyń, Szkoła pleców, Świadomość przez ruch oraz Gimnastyka mózgu.

Opłata za lektoraty oraz zajęcia z kultury fizycznej wynosi 50 zł.
Jest to opłata stała, niezależna od liczby godzin przypadających na dane zajęcia w semestrze.

Opłata za warsztaty komputerowe wynosi 75 zł. Kurs obejmuje 15 godzin lekcyjnych.

Wydarzenia