WZNOWIONY lektorat języka angielskiego Pani Marii Ćwiklik

Pani Maria Ćwiklik powraca do prowadzenia lektoratu z języka angielskiego od dnia:
- 17 listopada 2016 r. (g. 9:00-10:30 aula UTW) - grupa średniozaawansowana
- 18 listopada 2016 r. (g. 10:00-11:30 aula UTW)- grupa zaawansowana

Wydarzenia