Wpłaty za lektoraty oraz gimnastyki

Osoby zapisane na lektoraty oraz gimnastyki proszone są o dokonywanie wpłat zgodnie z podanymi podczas zapisów danymi.

Wydarzenia