Uwaga! Odwołane zajęcia LEKTORAT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - 8.02.2018 r.

Pani lektor Julia Kalla odwołuje lektorat z języka francuskiego, który odbywa się w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49 w sali nr 14 w dniu 8 lutego 2018 r. z powodu choroby. Lektorat zostanie odrobiony. O terminie poinformujemy w późniejszym czasie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń UTW.

Wydarzenia