Słuchacze I roku - dodatkowe zapisy na obowiązkowe warsztaty integracyjne

OBOWIĄZKOWE WARSZTATY INTEGRACYJNE
Ostatni termin 27 listopada 2017 r. o godz. 14:30.
OSOBY NIE ZAPISANE DO TEJ PORY PROSZONE SĄ O WPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ PO WYKŁADZIE AUDYTORYJNYM U DYŻURNYCH W UTW lub od wtorku w pokoju nr 2 w UTW.

Wydarzenia