Plan porad słuchaczy UTW

Porady będą udzielane przez naszych Słuchaczy od listopada 2016 r. w sali nr 5. Plan porad jest udostępniony na drzwiach sali nr 5

Wydarzenia