ODWOŁANY LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 8.02.2018 r. (lektor: mgr Patrycja Karpińska)

Pani lektor: mgr Patrycja Karpińska odwołuje lektorat z języka angielskiego, który odbywa się w Instytucie Filologii Angielskiej przy ul. Kuźniczej 22 w sali nr 210 w dniu 8 lutego 2018 r. z powodu choroby. Lektorat zostanie odrobiony. O terminie poinformujemy w późniejszym czasie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń UTW.

Wydarzenia