Odwołane zajęcia Gimnastyka Ogólnousprawniająca - 23, 30 stycznia i 6 luty 2018 r.

Przypominamy, iż zostały odwołane zajęcia z Gimnastyki Ogólnousprawniającą w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 w dniach 23, 30 stycznia i 6 lutego 2018 r. z Panią mgr Aleksandrą Adamowską. Zajęcia będą odrobione w dniach 22 i 27 lutego b.r. Trzeci termin zajęć do odrobienia zostanie podany w późniejszym terminie.

Wydarzenia