ODWOŁANE warsztaty komputerowe dnia 3 listopada 2016 r.

Warsztaty komputerowe prowadzone przez Panią mgr inż. Alicję Zgrzywę dnia 3 listopada 2016 r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie, po ustaleniu z prowadzącą.

Wydarzenia