Komunikat w sprawie zapłaty za lektoraty, gimnastyki, warsztaty komputerowe - semestr letni 2017/2018

Uprzejmie prosimy Słuchaczy, którzy w semestrze zimowym 2017/2018 uczestniczyli w warsztatach komputerowych, gimnastykach, lektoratach, a którzy nadal chcą kontynuować uczestnictwo w zajęciach o dokonanie płatności za kolejny semestr letni 2017/2018. Płatności należy dokonać przelewem na konto UTW o nr 85 1090 2503 0000 0001 3399 2483 do dnia 21 lutego 2018 r. (decyduje data wpłaty na konto UTW). Kwota pozostaje bez zmian, tj. 50 zł za lektorat i gimnastyki oraz 75 zł za warsztat komputerowy. Jeśli do 21 lutego b.r. wpłata nie zostanie dokonana Zarząd uzna tym samym, iż Słuchacz zrezygnował z zajęć. Wobec powyższego na wolne miejsca zostanie ogłoszony nabór nowych Słuchaczy.
26. lutego b.r. zostanie wywieszony na tablicach UTW oraz na stronie internetowej Komunikat w sprawie ewentualnego dodatkowego naboru osób do grup na lektoraty, gimnastyki, warsztaty komputerowe.
Wpłaty proszę dokonywać w nastepujący sposób:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 85 1090 2503 0000 0001 3399 2483
WŁAŚCICIEL RACHUNKU: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ADRES: PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 Wrocław. Dane do przelewu: gimnastyka/lektorat/warsztaty komputerowe (proszę wpisać zajęcia, które Pan/Pani opłaca), grupa, uczestnik (proszę wpisać swoje imię i nazwisko).

Wydarzenia