Harmonogram zajęć - semestr letni 2017/2018

Informujemy,że został opublikowany harmonogram zajęć na semestr letni w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z nim na stronie internetowej w zakładce Harmonogram zajęć oraz na tablicach ogłoszeń UTW. Tradycyjnie jest również możliwość zakupienia kompletu wydruku harmonogramu w punkcie ksero.

Wydarzenia